Από τα πεπραγμένα του Σχολικού έτους 1912-1913

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011 ·

....μέσα από τον κώδικα της Ελληνικής σχολής της Αγ. Παρασκευής,της Μαρίας Αχ. Αναγνωστοπούλου.
Από τα πεπραγμένα του Σχολικού έτους 1912-1913 που αναφέρονται  στην κατάσταση που επικρατούσε στα Σχολεία της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Λέσβου, κατά την περίοδο της απελευθέρωσης του νησιού το 1912, όπως καταγράφονται στον Κώδικα της Ελληνικής Σχολής Αγίας Παρασκευής από τον τότε Σχολάρχη Π.Ν.Μακρή, στις 19 Ιουλίου 1913, σ.281-282,
«Αι Τουρκικαί στρατιωτικαί αρχαί, καθ’όλον το θέρος του 1912 είχον επιτάξη το Ελληνικόν της κοινότητος ημών σχολείον και άνωθεν αυτού κείμενον παρθεναγωγείον, με την υπόσχεσιν να εκκενώσωσιν αυτά όταν επιστή η εποχή της ενάρξεως των μαθημάτων.
Περί το τέλος του Αυγούστου ειδοποιηθείσαι υπό της Δημογεροντίας αι αρχαί αύτοι, ίνα παραχωρήσωσι τα σχολεία εις την διάθεσιν των διδασκάλων και μαθητών, απήντησαν βαναύσως ότι τα σχολεία εν όσω τα χρειάζεται ο στρατός,  θα τα έχη εις την κατοχήν του, εν ανάγκη δε, θα χρησιμοποιήση και αυτήν την εκκλησίαν.
- Την 20η Σεπτ. διατάσσεται τηλεγραφικώς ο αρχηγός του εν τη κωμοπόλει μας Τουρκικού στρατού να εγκαταλίπη την Αγίαν Παρασκευήν  και να οδηγήση τον υπ΄ αυτόν στρατόν εις Μυτιλήνην.- Εν μια νυχτί η κωμόπολις ημών μετέβαλεν εκ θεμελίων όψιν.Οι άλλοτε  γαυριώντες και αλαλάζοντες και ανησυχούντες τους πάντας και τα  πάντα  Τούρκοι στρατιώται απήρχοντο δια νυχτός εκ της κοινότητας ημών.
Οι Τούρκοι αναχωρήσαντες περίτρομοι και περιδεείς κατέλιπον εις τα σχολεία μας την ανυπόφορον δυσωδίαν των, τα βρωμερώτατα ούρα και κόπρανά των εν αυτή τη σχολή και την τελευταίαν ανάμνησιν της εν τη κωμοπόλει ημών ποταπής, χαμερπεστάτης και ιοβόλου διαγωγής των.
-Αμέσως την ημέραν εκείνην ήρχισαν διδάσκαλοι και μαθηταί να πλύνωσι τα σχολεία να καθαρίζωσιν αυτά, να επιχρίωσι δι’ασβέστου, μετά δυό ημέρας επανεύρισκον την ποθητήν ανακούφισιν και ανάπαυσιν εις τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.»
                                                            Μαρία Αχ. Αναγνωστοπούλου
«Κώδηξ της Ελληνικής Σχολής Αγίας Παρασκευής-1864.Μήν Σεπτέμβριος».
Δήμος Αγίας Παρασκευής Λέσβου, εκδ.2006.

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ

Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Λέσβου, έχοντας το πλεονέκτημα ενός ικανοποιητικού οδικού δικτύου. Αυτό απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από τρεις δρόμους. Ο ένας από αυτούς, ο κύριος, είναι παρακλάδι της Εθνικής Οδού Μυτιλήνης-Σιγρίου. Ο δεύτερος είναι παρακλάδι του δρόμου Καλλονής-Πέτρας, και ο τρίτος του δρόμου Μυτιλήνης-Μανταμάδου. Απέχει τέσσερα χιλιόμετρα από την πλησιέστερη ακτή, τον Κόλπο Καλλονής.

Το χωριό είναι χτισμένο σε λεκανοπέδιο, που περιβάλλεται από χαμηλά βουνά φυτεμένα με ελιές, και μικρούς γυμνούς λόφους. Το σύνολο σχεδόν του οικισμού αποτελείται από αγροτικά και αστικά σπίτια χτισμένα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Λέσβου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το κτήριο των Εκπαιδευτηρίων, το Δημαρχείο και η Εκκλησία. Στην είσοδο του χωριού υπάρχουν παλιά βιομηχανικά κτήρια, κυρίως ελαιοτριβεία. Ένα από αυτά έχει αναπαλαιωθεί και στεγάζει πρότυπο βιομηχανικό μουσείο, το Μουσείο της Ελιάς.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ

Το πανηγύρι του Ταύρου

Το πανηγύρι του Ταύρου είναι το σημαντικότερο λαϊκό δρώμενο της κοινότητας Αγίας Παρασκευής Λέσβου και συνδυάζει ποικιλία εκδηλώσεων που διαπλέκονται γύρω από το τελετουργικό της ταυροθυσίας. Το πανάρχαιο αυτό έθιμο αναβίωσε στις αρχές του περασμένου αιώνα και καθιερώθηκε σαν ευλαβική προσφορά μνήμης στον Άγιο Χαράλαμπο, τον προστάτη του Ισναφιού (συντεχνία) των Ζευγάδων.

Το Ισνάφι, που ιδρύθηκε το 1774 γι αν προασπίσει τα συμφέροντα των αγροτών της κοινότητας που περισσότεροι ήταν ζευγάδες, υπήρξε το πρώτο σωματείο στην Αγία Παρασκευή. Όπως αναφέρει η λαϊκή παράδοση, το πανηγύρι τιμά τον Άγιο που στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας έσωσε έναν Αγιοπαρασκευώτη ζευγά, τον Μαλομύτη, που είχε χάσει το ταυρί του στη περιοχή του ξωκλησιού του Αγίου, από τα χέρια του τούρκου λήσταρχου της περιοχής.
Το πανηγύρι καθιερώθηκε να γίνεται χωρίς διακοπή από το Ισνάφι και τα έσοδα του να διατίθενται για το κοινό όφελος των κατοίκων.

Μαζί με τη προσφορά θυσίας του ταύρου (κουρμπάνι) και την λειτουργία στο ξωκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους διεξάγονται ιππικοί αγώνες, και μοιράζεται το κεσκέτσι, το κρέας του ταύρου που βράζει με κρεμμύδια και στάρι σε μεγάλα καζάνι κατά τη διάρκεια της νύχτας, έξω απ’ το ξωκλήσι.

Στις πολυήμερες εκδηλώσεις που γίνονται από Παρασκευή έως και Δευτέρα, στα μέσα Ιουνίου συνήθως, σημαντική θέση κατέχουν οι χοροί και τα τραγούδια καθώς και οι λαϊκές κομπανίες που παίζουν Λεσβιακούς Αγιοπαρασκευώτικους και Μικρασιατικούς σκοπούς.

Το πανηγύρι του Ταύρου που συμπίπτει χρονικά με το μέστωμα της Άνοιξης και την προετοιμασία των αγροτικών εργασιών του θερισμού είναι από τα πιο ενδιαφέροντα τεκμήρια επιβίωσης παγανιστικών λατρευτικών εθίμων και του συνδυασμού τους με τις χριστιανικές λαϊκές παραδόσεις.
Το πανηγύρι του Ταύρου είναι στενά συνυφασμένο με την ζωή και την ιστορία των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής.
Αποτελεί το σημαντικότερο κοινωνικό γεγονός του χωριού και είναι αφορμή συνάντησης και επιστροφής στην πατρίδα των απανταχού Αγιοπαρασκευωτών.

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ F/B

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Ποιος είναι λοιπόν πατριώτης; Αυτοί ή εμείς;
Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και τρέχει να βρει κέρδη σ' όποια χώρα υπάρχουνε τέτοια. Γι' αυτό δε νοιάζεται κι ούτε συγκινείται με την ύπαρξη των συνόρων και του κράτους.

Ενώ εμείς, το μόνο πού διαθέτουμε, είναι οι καλύβες μας και τα πεζούλια μας. Αυτά αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει, οπού βρει κέρδη, δε μπορούν να κινηθούν και παραμένουν μέσα στη χώρα που κατοικούμε.

Ποιος, λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα του; Αυτοί που ξεπορτίζουν τα κεφάλαιατους από τη χώρα μας ή εμείς που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ; ...

...Αυτοί που πούλησαν τις γυναίκες και τις αδελφές στον κατακτητή, για να κάνουν τα νταραβέρια μαζί του, και μας σκλάβωσαν διπλά, αυτοί πάνε τώρα να μας πείσουν ότι είναι οι κέρβεροι της τιμής και της ηθικής! Μ' αυτά τα μέσα προσπαθούν να εξαπατήσουν το λαό για να συνεχίσουν το ξεζούμισμα και την εκμετάλλευσή του. Και πολλές φορές το καταφέρνουν αυτό και μας πείθουν μάλιστα ότι έτσι είναι όπως τα λένε»...

-Από τον ιστορικό λόγο του Αρη Βελουχιώτη στην Λαμία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α.Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Α.Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ